A-projekt är del i A-gruppen.

Illustrationen 6, Vallastaden, Linköping

I Vallastaden i Linköping har på rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden” vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad. A-gruppen har självklart varit med och projekterat Illustrationen 6, ett flerbostadshus i bostadsrättsform.

Byggnadsår: 2017
BTA: 2700 kvm
Ort: Vallastaden , Linköping
Sektor: Flerbostadshus
Team: A-direkt i samverkan med Acasa Bostad

Illustrationen 6 är ett flerbostadshus i bostadsrättsform som projekterats med A-gruppen som byggherre i samverkan med Acasa Bostad. BRF Illustrationen består av 26 lägenheter, från en etta om 37 kvm till en fyra om 117 kvm. Byggnaden har en takterrass med växthus som står till förfogande för föreningens alla medlemmar. Överallt där det är möjligt har naturmaterial använts, vilket ökar byggnadens hållbarhetsprofil samtidigt som det genererar till ett mjukt och särskiljande uttryck. Hela den bärande konstruktionen utförs i massivträ. Byggnaden har projekterats utifrån de riktlinjer som finns för passivhus. Det innebär att varje lägenhet, oavsett storlek, värms upp ytterst effektivt – något som avspeglar sig i boendekostnaderna.

SE NÄSTA PROJEKT

Vi vill visa mer!

SE NÄSTA PROJEKT

Vi vill visa mer!