A-projekt är del i A-gruppen.

Projektutveckling med arkitekter vid rodret.

A-projekt utvecklar projekt från första skiss till färdig byggnad. Det säkerställer att de ursprungliga intentionerna finns kvar i det färdiga resultatet och det möjliggör att arkitektens kompetens blommar ut och används till 100%.

 

Även om våra projekt har uppmärksammats både nationellt och internationellt är det inget självändamål i sig. Det viktigaste för oss är arkitektonisk ambition, praktiska lösningar och en respekt för både omgivning och de framtida brukarna. Byggrätter används kreativt och skapar på så sätt värden både för samhället, för investerare och markägare.

 

A-gruppen byggde sitt första hus 2015, och har en växande projektportfölj som för närvarande består av ca 350 st bostäder över hela landet. En del byggrätter har skapats genom detaljplanering, vissa är samverkansprojekt med fastighetsägare och andra är frukten av att kommuner trott på vår modell och givit oss markanvisningar.

 

Alla projekt genomförs i partnerskap med externa markägare, investerare eller med vårt delägda byggbolag. Projektens storlek varierar med från tio lägenheter till flera tusen kvadratmeter BTA.

 

Är du intresserad av ett samarbete eller att investera, skicka gärna ett mejl till info@a-gruppen.se