A-projekt är del i A-gruppen.

Skärgårdsbyn på Ljusterö, Österåkers kommun

Skärgårdsbyn på Ljusterö består av 14,5 HA mark som detaljplanerats av A-gruppen. Byggrätten uppgår till totalt 26.500kvm ljus BTA. Skärgårdsbyn exploateras etappvis i egen regi och beräknas fullt exploaterad ca år 2021.

Byggnadsår: 2017-2021
BTA: 26.500 kvm
Ort: Ljusterö, Österåkers kommun
Sektor: En-, två- och flerfamiljshus
Team: A-gruppen i samverkan med Ljusterö Skärgårdsby och Skärgårdsvillan

Skärgårdsbyn på Ljusterö består av 14,5 HA mark som detaljplanerats av A-gruppens arkitektföretag A-arkitekter som i samtliga etapper ritar husen. Det egna byggbolaget Skärgårdsvillan bygg ab är totalentreprenör och Skärgårdsvillan holding (ett gemensamägt bolag) är markägare. Området som präglas av skärgård och natur exploateras etappvis och beräknas klart 2021. Etapp 1 består av 24 småhus i storlekarna 55 – 140 kvm och har inflyttning i Augusti 2017. Byggnation pågår. Etapp 2 består av 29 småhus i fem olika typer. Säljstart är 12 augusti 2017. Information om hustyper etc finns på www.ljusteroskargardsby.se

SE NÄSTA PROJEKT

Vi vill visa mer!

SE NÄSTA PROJEKT

Vi vill visa mer!