A-projekt är del i A-gruppen.

31 skärgårdsvillor, Österåkers kommun

Som Etapp 2 i den omfattande exploateringen Ljusterö Skärgårdsby utförs 31 villor i bostadsrättsform.

Byggnadsår: 2019
BTA: 2150 kvm
Ort: Ljusterö, Österåkers kommun
Sektor: Bostäder
Team: A-gruppen i samverkan med Skärgårdsvillan bygg och Ljusterö Skärgårdsby

Husen ankyter till traditionell skärgårdsarkitektur med ljusa träfasader, sadeltak och stora glaspartier. Alla hus har uteplatser mot sydväst och många har dubbel takhöjd över vardagsrum och kök. Genom att utnyttja detaljplanen på ett kreativt sätt och genom att erbjuda husen i BRF-form blir det möjligt att bygga 4-5 bostäder på varje småhustomt och på så sätt erbjuda livskvalitet till ett rimligt pris.

 

Markägare är Ljusterö Skärgårdsby ab och byggherre är Skärgårdsvillan bygg ab, båda delägda dotterbolag till A-gruppen.

SE NÄSTA PROJEKT

Vi vill visa mer!

SE NÄSTA PROJEKT

Vi vill visa mer!